ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΧΕΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 kg
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΧΕΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 kg

ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΧΕΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 kg

Barcode: 09.01.43.303

Συσκευασία: 5 pieces vacuum

Γνήσιες αφυδατωμένες μορχέλες από τα γαλλικά δάση. Σε συσκευασία σακούλας επανακλειόμενης (easy open).
Share |
Πρόταση
μας